dansk

Vær med til Squatting Days 2014 i Hamburg.

Fra den 27. til 31. August sætter vi squatting på dagsordenen igen. Lad os sammen udveksle erfaringer, diskutere, gå på gaden og tage aktion!
Der er utallige årsager til at huse besættes: Man kan gøre det i kampen mod de ekstremt høje og stigende huslejepriser, mod renovering eller nedrivning af bygninger, man kan gøre det i kampen for selvorganiserede fristeder og ukommercielle rum til beboelse, atelierpladser, værksteder, kulturcentre og meget, meget mere.

Bygningerne omkring os står tomme.

Mange mennesker sover på gaden, i parken, under broen, på sofaen hos en ven, i sportshallen, i flygtninge- og hjemløseherberget, i det alt for dyre bofællesskab. Huslejen stiger, hele bydele fornyes og omstruktureres, alternative og ikke kommercielle mødesteder trues med rydning eller er trods modstand allerede gået tabt.

Der er masser af grunde til at tage ubenyttede huse i brug eller at nægte at rykke ud af det sted vi holder af. At fylde bygninger med liv og at tilegne os rum, giver os muligheden for at organisere og tage hånd om vores eget liv.
Besatte huse er rum for utopier, alternative leveformer, giver plads til nye initiativer og spirende arbejdsgrupper, plads til fælles eksperimenteren og søgning efter løsninger på endnu uvisse problemer. Ofte opfattes squatting af aktivister som et angreb på det herskende politiske situation, som et symbol på modstanden mod den kapitalistiske boligpolitik og som et bindeled i kampen for et bedre liv.
Hvordan forbedrer vi chancerne for succesfulde besættelser? Hvad forhindrer os i at indtage bygningerne? og hvordan skabes en aktivistisk praksis, der kan være med til at realisere vore ideer og drømme?
Hvis vi sammen finder fælles holdepunkter og indbyrdes formår at lære af hinandens erfaringer kan vi undgå rigtigt mange fejl, og i stedet understøtte og inspirere hinanden. Sammen kan vi undgå frygten og beskytte hinanden mod kriminalisering og repression.

Skab bevægelse.

Gennem vore forskelligheder og modsætninger, vore forskellige kampe, levemåder, og diskussioner giver konferencen alle noget at tage med videre. Der er nok at lære, at diskutere, at sætte spørgsmålstegn ved. Og masser at opleve!
Samtaler med bz-aktivister fra forskellige kontekst, billeder fra film, litteratur, historiebøger og smugkig i referater i fra de sidste årtiers squatting-konferencer, tegner alle et mangfoldigt billede af bz-bevægelsen idag og tidligere. Vi glæder os til på at sætte fokus på husbesættelse på et teoretisk såvel som praktisk plan.
Grænseoverskridende opførsel såsom racisme, sexisme, homofobi og antisemitisme modsætter i vore øjne enhver konstruktiv kritik af samfundsmæssige forhold og vil ikke blive accepteret.
Vi ønsker at udvikle og realisere nye strategier og koncepter gennem solidarisk omgang med hinanden. Lad os netværke på tværs af grænser og sammen skabe bevægelse!
Lørdag den 30. august bliver vores day-of-action. I Hamburg og overalt hvor I tager initiativet til aktion.

Kom i gang.

Hermed opfordrer vi jer alle til allerede nu at sætte gang i debatten og forberede indhold til konferencen. Skriv jeres tanker ned, optag film, producér jeres egne radioindslag, og send det til os allerede nu via squattingdays@riseup.net (husk at være opmærksom på datasikkerhed). Tekster, reportager, spørgsmål, ideer og diskussionsbidrag er yderst velkomne. Squatting Days er jeres mulighed for at præsentere ideer, arrangere workshops og dele jeres viden med andre.

Uanset om I bor eller har boet i et squat, om I har erfaringer med husbesættelse eller ej, om I er truet af rydning, om I lige nu modsætter jer tvangsforflytning, om I bare gerne vil feste i tomme bygninger, om I lige nu leder efter et sted at bo, eller om I først nu begynder at interessere jer for ubenyttede bygningers muligheder…

Kom til Hamburg!

27.-31. august 2014

squattingdays.noblogs.org