český

Squaterské dny v Hamburgu

Od 27. do 31. srpna uděláme ze squatingu opět téma.

Můžeme se podělit o zkušenosti, diskutovat, podívat se na nějaké domy a vymyslet akci.

Důvodů pro squatování je mnoho a jsou různé. Vytvořit protiklad neúnosného stoupajícího nájmu, zabraňovat hrozícímu zboření domů nebo z potřeb pro nové samosprávně organizované a nekomerční prostory. Na bydlení, pro ateliéry, workshopy, dílny, kulturní centra a mnoho víc.

Domy kolem nás jsou prázdné!

Tolik lidí spí na ulicích, v parcích, pod mostem, v obýváku kamarádů, v ubytovnách, pohotovostních noclehárnách, v azylových centrech a předraženém komunitním bydlení. Životní náklady se zvyšují, cena nájmu stoupá, celé čtvrti jsou v procesu gentrifikace, alternativní prostory jsou ohrožené a mnoho z nich je i přes odpor ztraceno.

Důvodů se nastěhovat do prázdných domů, nebo nevystěhovat se z našich bytů máme dost.

Oživit opět prázdné domy, přivlastnit a využít jeho prostory, vytváří možnost žít a organizovat vlastní život s větší mírou sebeurčení. Obsazené domy můžou být místem pro utopii, pro vlastní utváření života, stejně jako prostorem pro skupiny a iniciativy. Nabízejí možnost společně zakusit neznámé problémy a hledat nové cesty řešení.

Aktivisté často chápou squatingu jako útok na vládnoucí poměry nebo jako symbol proti kapitalistické politice bydlení a spojují boj za domy s bojem za lepší život. Jak zvýšit šanci na úspěšné obsazení domů?

Jaké jsou potíže, které nám brání si vzít bydlení?

A jak se dostaneme k praxi, kde se naše představy stanou realitou?

Když najdeme společný zájem, a když se poučíme ze zkušeností, můžeme se vyhnout mnoha chybám, podporovat se a inspirovat navzájem.

Společně můžeme konfrontovat naše obavy a spolu se bránit proti kriminalizaci a represi.


Dostat se do pohybu!

Přes všechny naše rozdílnosti a naše rozpory týkající se našich bojů a životných stylů můžeme se v kongresu společně obohatit i přes diskuze a hádky. Je toho dost, co se učit, o čem diskutovat, o čem pochybovat, stejně jako prožívat…

Hledáním v protokolech kongresu posledních 10 let, čtením knížek, sledováním filmů, v rozhovorech s aktivisty z různých souvislostí, se ukazuje široký záběr squaterského hnutí.

Těšíme se na všechny, kteří mají zájem se zúčastnit diskuze o tomto tématu teoreticky i prakticky. Neomezení chování jako sexismus, rasismus, antisemitismus a homofóbie v našem vnímaní a komunikaci nejsou součástí konstruktivního dialogu o poměrech ve společnosti a nedostanou prostor!

V solidárním procesu chceme vyvinout a zkusit různé strategie a koncepty. Vytvořme sítě přes města a dostaňme se do pohybu!

V sobotu 30. srpna bude akční den v Hamburgu a všude tam, kde něco uděláte.

Pojd’me!

Chceme vás už ted‘ vyzvat k diskuzím ve vašich kruzích. Jsme zvědaví na texty, zprávy, otázky, příspěvky, debaty od vás, vašich skupin a projektů. Napište je, udělejte videa a příspěvky v rádiu a pošlete nám je na squattingdays@riseup.net .

Nebo je publikujte na indymedia nebo jiných kanálech.

Využijte příležitost na squaterských dnech v Hamburgu a prezentujte vlastní příspěvky, workshopy a podělte se o své vědění. Nezáleží jestli bydlíte nebo jste bydleli ve squatech, jestli máte zkušenosti se squatingem,nebo máte-li rádi mejdany v prázdných domech, hrozí-li vyklizení vašemu squatu, nebo jestli se podílíte na kampaních za právo na bydlení, zda-li právě hledáte bydlení nebo jste se jen začali zajímat o prázdné baráky a jejich možnostech využití.


Pojd’te do Hamburgu!

Squatting Days

27. – 30.8.2014

—————————————————————